آوای آزاد »  شاعران » یدالله کریمی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نه، خورشید نخواهد هرگز پریشید
 (سروده های شیدایی)

 
 1. آن سبزی ، آرام
 2. ماندگار
 3. جاودانگی
 4. برای تصویر
 5. با باران
 6.  دوست
 7. غنچه ای
 8. نزدیکی
 9. زیبایی
 10. شعر ، شادی
 11. یک روز ، تابستانی
 12. نگاه
 13. نیشتری در دلم
 14. حسم
 15. اندیشه
 16. ساختمان ....
 17. چهره
 18. همپای ایل
 19. خاک خواب را
 20. Carpediem
 21. گر
 22. پوست، پینه
 23. هان
 24. آرامش ، توفان
 25. اشتباه
 26. یک شاخه ی گندم
 27. والاترین ، والا
 28. ستایش
 29. خوشا شعر
 30. افسونگر
 31. غروب ، مردی
 32. من و من
 33. کبوتر ، پرستو
 34. برزخ
 35. درد ، سبز
 36. مرد و ماه
 37.  من و سایه ها
 38. موسیقی شعر
 39. در وزش ، جدایی ها
 40. تشنگی و سرابی
 41. نابینا گوشهایش
 42. آواز ، برنو
 43. با درخت
 44.  چه (ناامدیانه )
 45. هرگز
 46. فهمش
 47. برای دوست داشتن
 48. گرداگرد ، ...
 49. این جام
 50. بس
 51. اینه
 52.  در جستجوی ، شاخه
 53. از دوراهی ها
 54. درک سپیدی
 55. همه سویانه
 56. سبز
 57. دو عزیز
 58. در باد
 59. دو رنگ در نگاهی می روید
 60. مرز ، زیبایی
 61. از برای راستی
 62. برای عشق ، پنهان
 63.  نرود از یاد
 64. پرسش
 65. من
 66. چون اینه ای
 67. بازگشت
 68. اینگونه پنداری
 69. برای شکوه
 70. آنان آوا بودند
 71. رباعی های گم
 72. ترازو
 73. وقتی آه
 74. تا بیاخاموشد آن پرواز
 75. و
 76. سنگ ، دلتنگی

 

   
   
   
   

ارتباط مستقیم با شاعر : ykarimi@csc.com  

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009