آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دختر تصویر

2
نشست پرتو حیرت
 به دستهای نیایشگرم
 خمیده سقه ی تردید
 به روی چشمه ی جوشان باورم
میان اینه و من
شکست شوق تماشا
 ز چشم دختر تصویر
پرید جلوه ی رویا
درنگ عاطفه از گامم اشتیاق گرفت
به خواب اینه آوار شد حماسه دور
صدای روشن اشکی که گرم بود هنوز
به اهتزاز نگاهم شکست راز بلور
که سایه ای سرشار آمد از غم
 درون بیدارم
که خسته خواند ملالی غریب را
 کدام مرد ؟
 ندانم
 کدام لب در من
 میان فاصله ی لحظه ها نشست و سرود ؟
کدام حاجت در من
 دریچه های حرفم به سرگذشت گشود ؟
 تو آن نسیم سبکبال نرم پروازی
 که بر شدی چو غباری ز دور دست تنم
 من از کرانه ی دور دیار تنهاییم
 چو موج خسته دریدم ز شوق پیرهنم
چو آمدی به تن آشفته گشتم از دیدار
چو رفتی از غم تو سر به سنگ کوبیدم
دوباره باز به راه تو بازگشتم تا
 گریز عطر تو از راه دور بوییدم
هوس بهسینه ام آشفت تا تو دور شدی
نفس دریغ ! دگر با تلاش یار نماند
چو آمدم که غریوت دهم : ز ره برگرد
وجودم آب شد از من دگر غبار نماند
طلای ساحل مژگان بی تکان
 برید جاده ی دریای دور را
دوباره پلک چ بگشود باز هم بر هم ریخت
 ستیز سایه و سودای نور را


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009