آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاک سیاهی ست

 خاک، سیاهی ست
و ساقه، پیغامی سبز برای نور
 سایه ی پیغام را هوای گریز است
سایه ی پیغام اسیر سیاهی است
 و نور ِ منتظر
قدم ِ قاصد را میشمارد


 
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009