آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

من از دوستت دارم (گزینه)

بر جاده های تهی(گزینه)

 1. میوه های ملال
 2. پاییز سبز
 3.  در آفتاب  سبز نگاه او
 4. دختر تصویر 1
 5. دختر تصویر 2
 6.  دختر تصویر 3
 7.  دختر تصویر 4
 8. درخت تنهایی را می داند
 9.  از دوستت دارم
 10.   پیوند
 11.  خاک سیاهی است
 12.  طبیعت ساکن

 

 1. پایان
 2. زبانی دیگر
 3. بر ساحل
 4. تعبیر
 5. از پنجره
 6. بیزار
 7.  شبگرد
 8.  شعر سنگ
 9. نقشی  از قهوه
 10.  رفته
 11.  سفر یوش
 12.  گامی در بیراه
 13. پاره هایی از یک منظومه(غوغا وسکوت)

 

آوازها و ترانه ها
(گزینه )

دلتنگی ها

 1. لالایی لای
 2. حسرت
 3. دوبیتی ها
 4. شب و خوابیدن تنهای چوپان
 5. در همسرایی رختشوها

 

 1. از دوردست عمر
 2.  زخم ظریف عقربه
 3. وقتی که باد می آمد
 4. دیار من همه ی  طول راه بود
 5.  زیرا در آسمان
 6.   شب در گریز اسب سیاه
 7. در چتر های بسته باران است
 8.  با کاروان من
 9.   تا از سپیده گفتگوی مشروط
 10. در باز بود ، اما
 11.  بر ارتفاع زخم
 12. قلبی میان ما می زد
 13. در اوج خود کبوتر
 14. و باد
 15.  از سطح سنگ
 16.  در گفتگوی ما
 17.  آنگاه کویر مشکل را
 18. و بین آسمان و صبحانه
 19. در حاشیه ی مرگ
 20.  شب را به صحبتی
 21.  و شکل راه رفتن تو
 22.  در کوچه های شن
 23.  از ترس بودم
 24.  زیرا خلاصه ی تن تو
 25.  تمام فاجعه از چشم

 

   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009