آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 با کاروان من
 تحرک متروک
 صحرا مجال صحبت بود
 و کاروان که فرصت اندیشه را
 از صحنه ی نمکزار
 بر می گرفت
پیمانه های سرخ عطش را
 با خواب باستانی کاریز
 پر می کرد
 ما از میان استراحت شرقی می رفتیم
 پستان های بی شیر مادران
 با دکمه هایی از شیر
 شب را به جاده های شیری می دادند
 و چشم های خسته ی مردان
 بر کهکشان
 شروع شن ها
 جاری بود
 بر گرد ای تحرک متروک
 اینجا نه ابر ،‌ نه گذر باد
دیریست تا معاش نبات را
 پیغامی از سواحل تبخیر نیست
 و سرنوشت آب
در سفره های زیر زمینی
 تقطیر آسمان را از یاد برده است


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009