آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

دیار من همه ی طول راه بود
 و طول بودم من
 و راه بودم
 و طول راه ، که قربانی دیارم بود
و یاد آشنایی او
 باد را
 نگاه کن
 اینک
عبوذ می دهد از روز میز من
 و سرگذشت صحرا که آفتاب و نمک را
 حضور می دهد
 نمی توانم ، آه
 کویر را در پاکت کنم
 و باز گردانم
 برای آن همه طول


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009