آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

زیرا خلاصه ی تن تو در انگشت های کپسولی است
 که من خلاصه می شوم
 وقت جنون پوستی ارتباط
 هربار
 که این کلید بار گشودن دارد
 و در کنار این عصب مستعار
صد شیرخواره رشد طبیعی شان را
 با یاد زانوان و از یاد می برند
 در زانوی تو
چهره ی یک شیرخواره تا ابد
بی رشد مانده است
 وقت جنون پوستی ارتباط
 باغ مثلث تو
 منظومه ی سیاه کلاغان را
 از قله ی سپیدار
 پر می دهد
 منظومه ی سیاه تو
 پرواز هوشیار کلاغان است
 وقتی خلاصه می شوم

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009