آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

زخم ظریف عقربه در من بود
 وقتی که دایره کامل شد
 معماری بیابان
 همراه با روایت عقربه تکرار شد
من با خیال و عقربه مخلوط بودم
 و عقربه
 بر روی یک بیابان
 بیابان دیگری می ساخت


 
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009