آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

آنگاه کویر مشکل را
 از فاصله ساختند
 آغاز مرغ بود
 آغاز بال پایدار
و مرغ اول جهان ناگاه
 وقتی که کویر مشکل را
 از فاصله ساختند
 فریادی سخت برکشید
 و سمت شن ها را آشفت
 فریاد میان آب افتاد
 و آب
با زمزمه تارهای صوتی را لرزاند
 و حافظه ی قنات را باد آزرد
 وقتی که تارهای صوتی
 در گوشت آب
 می لرزید

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009