آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

از سطح سنگ
 تو زمزمه ی باد نهان بودی
 تو دانش ‌آفتاب گشتی
کز سطح سنگ
میراث ذره هایت را
با زمزمه ی نهان باد می بردم
 با زمزمه ی نهان باد
 من سطح سنگ می شدم
 که آرزوی شکاف برداشتن
 از نیروی پنهانی یک گیاه را می مردم


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009