آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

و باد
 وقتی که به شاخه اشتباه می آموخت
 وقتی که پرنده در میان باد
 گهواره ی اشتباه را می جنباند
پرتاب میان دست های من
 پنهان می شد
 اندیشه که می کردم از سنگ
 اندیشه که می کردم از سنگ
 در دست من ارتباط پنهان می شد
 در دست من آشیانه ی پرتاب
 پرتاب که ارتباط بود
 اندیشه که می کردم وقتی از سنگ

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009