آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

در اوج خود کبوتر
ترتیب پله ها را باور نمی کند
 و دختران آبی
وقتی که آسمان را می بافند
 او در میان بال و هوا خود را
 ول می کند میان هوا و بال

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009