آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

قلبی میان ما می زد
 قلبی میان ما زده می شد
 که ناگهان
 ما را از آن اطاقک مأنوس بردند
 دیوارهای زندان
تا کوچه ای نسازند
 از پهنا می رفتند
 آن سوی پنجره
 هر سرفه ای که عابر می کرد
 یک کارد از ستاره می افتاد
 اینسوی پنجره
 هر 24 ساعت یکبار
 یک تازیانه از تقویم
 برمی خاست
قلب درشت سنگ نمی زد
 و برگ
جز در میان باران
 از قلب خود صدای تپیدن نمی شنید
 تقویم و تازیانه و
دیوارهای پهن
 ما را از آن اتاقک مأنوس
 تا 24 سرفه
 تا 24 کارد
 بدرقه کردند


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009