آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر ساحل

 در پیش چشم تشنه من بر گشود
 دریا کتاب سبز خیال
بیگانه ماند بر سر امواج
 افسانه زوال
 آشفته از سکون گران زیر پای من
لرزیده صخره در غم شط ها و رودها
 آزرده از فریب زمین گم شدم ز خویش
 در من شکفت شوق وصال کبودها
ای مژده اطاعت دستان و زانوان
 ای انتظارهای دراز غریزه ها
با زیور رضایت آرایشم دهید
 ای برکشیده در تن من التهاب ها
 با کام دختران کف آرامشم دهید
ای جام های پر گل و مست جزیره ها
 آن دورها چه می گذرد
در ذهن روشن کف ها ؟
کف ها به عشوه می نگرند اما
 در تیره عمق ها تب رنگین آب را
 رقصان به روی شانه هر موج
در بر کشیده کودک مست حباب را
خورشید ریخت بر سر دریا
 نیش هزار دسته زنبور
 و آنگاه در فضا
 پر زد هزار زورق موسیقی
افشاند زلف پیکر دریا به روی نور
 در جشن آب ها
شعر سپید کف ها رقصید
 بی اعتنا به ساحل
 وز ساحل
ای روشنان کف
 ای جذبه تان چو واژه نازای بخت
کش نام درگشود بهشت فریب را
 کش جلوه جان ز شوق تب آلود می کند
لب تشنه می کشاندم از جاده های خشک
آواره ام ز چشمه مقصود می کند
 ای دلربای پیکرکان سپید تن
من با شما نشسته به رویا
 سودای خاک زین پس بر من دریغ باد
 سرشار باد خاطرم از نازهای آب
 چون ذهن من ز عقده نا باز
تن خسته ز التهاب روان ها زمین
 تنها تر از من مانده ست
 در من نمی دود نفس کام
شط ها و روزها همه بی اعتنا
 بی رحم ها روانند از پیش چشم من
 ای جذبه ها سپید تنان کف
 برف روان اندام بی قرارتان
با مژده اطاعت دستانم
پیوند آب و آتش دارد
یک لحظه با کلید درد من
 با خط موج ها بگشایید
 بر آب ها ترانه شب های شاد را
لختی برای من بسرایید
ای دختران کف
 معبود دیریاب هوس زاد را
پیغام های دور من اما به اشتیاق
چون بر فراز روشن دریا گریختند
 دوشیزگان کف تن عریان خویش را
در بازوان تشنه گرداب ریختند
 ساحل خموش مانده و برروی سایه ام
مردی گشاده دست تمنا
 بر پهنه های دور
با او کتاب آبی دریا
 نقش هزار جذبه رنگین
ای مژده اطاعت دستان و زانوان
ای دختران کف
 باد از کران دور
 از آبها غبار برافشاند
جنجال مرغ ها تن دریای رام را
در تار و پود مبهوم صدها صدا کشاند


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009