آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

شب و خوابیدن تنهای چوپان

پناه از سنگ داری تار چوپان
 به روی بستری از خار چوپان
سرت بر بالشی از خار و خاراست
 دو چشمت چشمههای خواب چوپان
 به گوشت می رسد هر دم صدایی
 صدای دختران آب چوپان
 رفیق کوهی و کوهت رفیق است
 چه خواهد کوهسار از یار چوپان ؟
 گیاهانش همه تلخند و یک روز
کشندت کودکان خار چوپان

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009