آوای آزاد »  شاعران » یدالله رویایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسرت

شعله ها به هم گره می خورند
 شاخه ها به هم تنه می سودند
سایه ها چو دود به هم رفته
 دست ها چو حلقه به هم بودند
 هر که هر چه بود همه با هم
 خوشه ها سرده به هم سرها
 موج ها به هم شده در نجوا
من چو برگ زرد
 دست باد سرد
 در شب خزان زدگی هایم
 از درخت خویش جدا بودم
 در کنار من
 شعله ها به هم گره می خورند
 شاخه ها به هم تنه می سودند

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009