آوای آزاد »  شاعران » ترانه جوانبخت »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیمانه های سخن

عصر آینه

 1. مادر
 2. طلسم عشق
 3. عشق کذایی
 4. محنت پرشور
 5. دریای  رحمت
 6. حرمت یاد
 7. ایت فرزانه
 8. ای کاش
 9. پرده ی انکار
 10. گفتم
 11. حسرت دیدار
 12. نامی پر شوکت
 1. قصه ی ما و شما
 2. فاصله ها
 3. آغوش کمان
 4. عاشقی ، نصیب من
 5. موج شوم
 6. کوه یخی
 7. گوهر مستی
 8. شکسته بال
 9. ساحل سکوت
 10. شهر کبود

یادگار لحظه های سبز

سرود عشق

 1. کودکی گر برود
 2. فصل عشق

 3. گوهر سکوت
 4. تقدیر
 5. بر ستیغ کوهی دیگر
 6. حسرت
 7. هدیه
 8. خاطرات آبی
 9. شکار تو
 10. برگ برنده
 1. سهم تو ، سهم من
 2. دُرّ محمد
 3. غزال من
 4. سفر دلشدگی
 5. کوره خاک
 6. نغمه عشق
 7. زنگار صدا
 8. جنگ ما
 9. قلب رستگار
 10. سراپرده آفتاب
 11. عشق را ...
 

من از درخت زمان هفت میوه چیده ام

 
 1. معما
 2. بر زورق واژه های تنهایی
 3. تابلو ها
 4. یکی بود یکی نبود
 5. ما بدون هم
 6. قایق انزوا
 7. دزد دریایی
 8. کبوتر صلح
 9. حس تبلور
 10. فقط شعر

ارتباط مستقیم با شاعر : www.javanbakht.net      

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009