آوای آزاد »  شاعران » سهراب سپهری »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگی خوابها
1332 هجری شمسی

مرگ رنگ
1330 هجری شمسی

 1. خواب تلخ
 2. فانوس خیس
 3. جهنم سرگردان
 4. یاد بود
 5. پرده
 6. گل کاشی
 7. مرز گمشده
 8. پاداش
 9. لولوی شیشه ها
 10.  لحظه گمشده
 11. باغی درصدا
 12. مرغ افسانه
 13. نیلوفر
 14.  برخورد
 15. سفر
 16. بی پاسخ

 

 1. در قیر شب
 2. دود می خیزد
 3. سپیده
 4. مرغ معما
 5. روشن شب
 6. سراب
 7. رو به غروب
 8. غمی غمناک
 9. خراب
 10. جان گرفته
 11. دلسرد
 12. دره خاموش
 13. دنگ
 14. نایاب
 15. دیوار
 16. مرگ رنگ
 17. دریا و مرد
 18. نقش
 19. سرگذشت
 20. وهم
 21. با مرغ پنهان
 22. سرود زهر

 

شرق اندوه
1340 هجری شمسی

آوار آفتاب
1340 هجری شمسی

 1. روانه
 2. هلا
 3. پادمه
 4. چند
 5. هایی
 6. شکپوری
 7. نه به سنگ
 8. و
 9. نا
 10. پاراه
 11. شیطان هم
 12. شورم را
 13. boodhi
 14. گزار
 15. لب آب
 16. هنگامی
 17. تا
 18. تنها باد
 19. تراو
 20. وید
 21. و شکستم و دویدم و فتادم
 22. نیایش
 23. به زمین
 24. و چه تنها
 25. تا گل هیچ

 

 1. بی تار و پود
 2. طنین
 3. شاسوسا
 4. گل اینه
 5. همراه
 6. آن برتر
 7. روزنه ای به رنگ
 8. ای نزدیک
 9. غبار لبخند
 10. فراتر
 11. شکست کرانه
 12. دیاری دیگر
 13. کو قطره  وهم
 14. سایبان  آرامش ما  ماییم
 15.  پرچین زار
 16. آوای گیاه
 17.  میوه تاریک
 18. شب هم آهنگی
 19. دروگران پگاه
 20. راه وار
 21. گردش سایه ها
 22. برتر از پرواز
 23.  نیایش
 24. نزدیک ای
 25. ...
 26. موج نوازشی  ای گرداب
 27. بیراهه ای در آفتاب
 28. خوابی در هیاهو
 29. تارا
 30. در سفر آن سوها
 31. ای همه سیماها
 32. محراب

ما هیچ ‚ ما نگاه
1356 هجری شمسی

حجم سبز
1346 هجری شمسی

 1. ای شور ای قدیم
 2. نزدیک دورها
 3. وقت لطیف شن
 4. کنون هبوط رنگ
 5. از آب ها به بعد
 6. هم سطر هم سپید
 7. اینجاپرنده بود
 8.  متن قدیم شب
 9. بی روزها عروسک
 10. چشمان یک عبور
 11. تنهای منظره
 12. سمت خیال دوست
 13. اینجا همیشه تیه
 14. تا انتها  حضور

  

 1. از روی پلک شب
 2. روشنی  من  گل  آب
 3. و پیامی در راه
 4. ساده رنگ
 5. آب
 6. درگلستانه
 7. غربت
 8. پیغام ماهی ها
 9. نشانی
 10. واحه ای در لحظه
 11. پشت دریاها
 12. تپش سایه دوست
 13. صدای دیدار
 14. شب تنهایی خوب
 15. سوره تماشا
 16. پرهای زمزمه
 17. ورق روشن وقت
 18. آفتابی
 19. جنبش واژه زیست
 20. از سبز به سبز
 21. ندای آغاز
 22. به باغ همسفران
 23. دوست
 24. همیشه
 25. تا نبض خیس صبح

 

مسافر
1345 هجری شمسی

صدای پای آب
1344 هجری شمسی

 1. مسافر

 1. صدای پای آب

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009