آوای آزاد »  شاعران » اشعار سهراب مژده »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاس مهر

 
 1. زنجیره تبار من
 2. اورتور اندیشه
 3. آخرین شعر من
 4. فریدالدین را پیامی بود
 5. شاعر زنی است آبستن
 6. مهر بر پیکر رنجور زندگان بیآرایید
 7. مسيح نيز باب سليقه ی اشرافيان وناز نعمتان
 8. نسلی در انتظار
 9. پاس مهر
 10. سياهه ای بر سنگ قبر سهراب مژده
 11. نوازنده ی مجنون
 12. ایران!
 13. عید قربانی و سوگند نوشیدن من
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009