آوای آزاد »  شاعران » سوزان یگانه »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

صبح

هوای تازه میاید
و انقدر زندگی بخش هست که
پرده ی اتاق را برقصاند
صدای ساز میاید
و انقدر شوق دهنده است که
مرا بی تاب کند
انگاه صدای گنجشک ها
مرا به فکر فرو میبرد
که شاید دلم بخواهد بخوانم
من می خوانمو
پرده میرقصدو
ساز صدای گنجشک ها را می بلعد 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009