آوای آزاد »  شاعران » سهراب دورودیان »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگی

 
 1. یاد
 2. گریز
 3. زمان
 4. زندگی
 5. ستاره
 6. ایمان
 7. شبانه
 8. درد
 9. مرگ
 10. صبح
 11. عشق
 12. فال
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009