آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدم ارزان

کاش دوستی ها را به عمل می دیدیم
نه به توماری حرف
کاش پاکی ها را ز صفا می دیدیم
نه به خرواری برف
کاش به جای
لافِ از دوستی و مردی و عشق
نان ز بازوی وفا می خوردیم
تحفه بر خوان فقیری حتی
در خفا می بردیم
کاش آدم اینقَدَر ارزان نبود
دل شکنی این همه آسان نبود
شرط بزرگی و رسیدن به کام
پل زدن از گُرده‌ی یاران نبود
یا که در کوچه و صحرا و دشت
قحطی باران نبود
ساده تر از این چه بگویم که باز
دغدغه‌مان نان نبود
زندگی و مرگمان بی سر و سامان نبود
هرچه بگویم کم است
گرچه بگفتی بگو
لیکن ازین گفتگو چاره‌ی درمان مجو
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009