آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیگر خرج نمی کنم

دیگر خرج نمی کنم
هرگز
فکرش را هم نکن
دیگر نه سنگ زیرین آسیابی خواهم بود
و نه دلتنگ التفاتی
درها را می بندم
پنجره ها را نیز
و چشمانم را حتی
-اگر نیاز شود-
دیگر نه تو را می خواهم و نه ارتباطی
دیگر خرج نمی کنم
از این تحفه ی گران زندگانی
دوستیم را دیگر به پایتان بی ارزش نخواهم کرد
فقط خواب می خواهم
همین و بس
وای خدا چقدر خسته ام...
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009