آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

من مزاحم بودم

من مزاحم بودم
و این را در چشمانت می دیدم
حتی اگر بسته بود
من مزاحم بودم
و این را از لبانت می شنیدم
حتی اگر به کلامی شیرین باز می شد
من مزاحم بودم
و این را از راه رفتنت حس می کردم
حتی اگر پایت خسته بود
من مزاحم بودم
و به این ایمان دارم
حتی اگر اکنون -با هزاران قسم-
به نادرستیش اطمینانم دهی
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009