آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بغض شکسته

بغضي اگر شكست
دردي اگر شكفت
از يار خسته اي است
كز رار خود نگفت
اي يار نازنين
از دوريت چنين
در آتشم ببين
كز بغض و درد و راز
هرگز سرم نخفت
من مرد کوچکم
کاندر لباس حجب
احساس خود نهفت
 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009