آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوای حوا

هوای حوا بد جوری آدم را هوایی می کند
بیچاره حوا
بیچاره آدم
اینگونه دلم از این زمین هوس رهایی می کند
بیچاره من که به خوابی نمی روم
از این همه دروغ
اینجور وجودم آرزوی جدایی می کند
کاش چون هابیل به خواب می رفتم
یا اگر نه تن به قابیل بودن در نمی دادم
پروردگار من به مرادم کی آخر خدایی می کند؟
 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009