آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو قدم مانده به صبح

روی دیوار نوشت:
"دو قدم مانده به صبح"
تو کجایی دل خوش؟
صد قدم رفت و هنوز
ظلم شب پابرجاست
بغض این شهر شلوغ
خلوت از آب حیات،
مملو از ناله هاجر هاست
 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009