آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

چه انتظار بعیدی!

چه انتظار بعیدی
چه نامه ها که ندیدی
به پرده های تباهی
چه تارها که تنیدی
در پس پرده چه دیدی؟
ناگه از ما دل بریدی
به کوچه های جدایی
رهی نرفته رسیدی
چه رازها که شنیدی
چه نازها نکشیدی
به پشت بام رقیبان
چه عاشقانه پریدی!
چه کوس ها که دمیدی
دگر به دل چه امیدی؟
چه دیدگان که به راهت
به چه خارها دریدی
چه انتظار بعیدی!
تو به دادم نرسیدی
قلب خود را به تو دادم
تو برایم نتپیدی
چه انتظار بعیدی...!
 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009