آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلامی به یادگار

رفت این عمر آزگار
که نویسم خطی به یادگار
که شود ماندگار
لیک
شده این شب نگار
پیر
که همه عمر آزگار
رفت و
نشدش سازگار
هیچ
از لطف کردگار
شکر
به من آموخت روزگار
- این یگانه آموزگار -
که نگیرم دگر سراغ
ز کلامی ماندگار
که بماند به یادگار
...
رفت افسوس
همه این عمر آزگار...
 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009