آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بس کنید

بس است دیگر
آنقدر حالم را بهم زد هوسهاتان
که حل شدم در باتلاق نفسهاتان
بس است دیگر
کیست جز خاک
که صاف کند این مرداب را
تا پاک شوم از این ریاکاری های شوم
از این بردگی های خام همچون موم
با شما هستم ای پلشتی ها
ای لوندی ها و زشتی ها
از وجودم ته نشین شوید آری
با دلِ سنگی هم نشین شوید آری
زانکه من دیگر
خسته ام بی پر
این دغل ها را
بس کنید آخر
از من بیدل
دل کنید اخر
از غبار غم
کم کنید آخر
...
هرچه می گویم
گم کنید آخر
پشت من را هم
خم کنید آخر
ای دغل کاران
بس کنید آخر!
 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009