آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سراب

چه کسی می پنداشت زندگی رویایی است؟
چه کسی می پنداشت قطره اش دریایی است؟
من به چشمم دیدم
به جز از سودایی، باقیش تنهایی است
چه کسی می پنداشت که نان دارایی است؟
چه کسی می پنداشت حسد دانایی است؟
من به جان می دانم
چاره بی پروایی است
برترین توشه این غمکده پابرجایی است
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009