آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دشت بنفشه ها

روزی که پرشود این سینه از شمیم
وآنجا که بشکند این شاخه از نسیم
لمسش می کنم
بی هیچ رخوتی
رشکش می برم
بی هیچ وحشتی
آن دم که می رسم
دشت بنفشه ها پیموده می شود
آن سو که می پرم
بال فرشته ها آسوده می شود
از عطر آسمان
آکنده می شوم
بالنده می پرم
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009