آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرواز ناگزیر

در زمانی دور از حالا
-نه چندان-
به پایان این راه پرفراز
به انجام این روزگار پرنشیب
سلام می کنمیا گریانیا خندان
نزدیکیش را در نفس هایم احساس می کنم
عمری که می رود
سرانجام اوج سقوطش را آغاز می کنم
پرواز می کنم
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009