آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دل من باز شکست

حجم این درد فراموشی را
نرمش گرم نگاهت بشکست
بر درودیوار وجود سردم
لحظه ای گرد محبت بنشست
در عبور پریشان نسیمی افسوس
مرغ دل رخت قیامت بربست
دل من باز به فریاد افتاد
دل من باز شکست...
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009