آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا را نگاه کن

از بالا نگاه کن!
وگرنه در هیاهوی درون غرق می شوی
باشد قبول
ولی از بالا که نگاه کنم
شاید
همه را کوچک ببینم
و خود را
از بالا که نگاه کنم
شاید دیگر پایین نیایم
شاید پایم روی شانه هایتان بلغزد
دیگر نه من باشم، نه اویی، نه شمایی
شاید بهتر باشد
بالا را نگاه کنم
و ببینم
ابرها که می روند
و شب ها و روزها را
و مسابقه بی پایان آن ها را
وچه زیباست وقتی که ابرها می بارند

بالا را که نگاه کنی
شاید بهتریا بدتر باشد
ولی زیباست
نگاه کن!
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009