آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سپیده دمان

با اینکه چند روزی، شب بود روز و حالم
تا سرزند سپیده
زنجیر بر زبانم
کز بغض شب سرودی بر جان خسته خوانم
...
اکنون سپیده زد
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009