آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.غزل 2

تا كه در دام تو ام از همه غم آزادم
لحظه اي جور تو مهپاره دهد بربادم
شبحِ شعله كه افتد به تن آينه ها
نفسِ صبحِ شب وصل تو آرد يادم
به خرابات شدم ديشب و شب هاي دگر
تا كه از رنج تو آسوده كند آبادم
خواب و بيدار كه نوشيدم از آن شهد و شراب
ساقي حسن به لقاي تو بشارت دادم
بس كه در هجر تو فرياد كنم بيهوشم
تو بگو تا به كجا ها رسد اين فريادم؟
سوته دل جان به دل شاد تو بست
تا كه لبخند تو بالنده كند دلشادم
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009