آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.حرف های بی جواب

قلم در دست
چشم ها مست
افق را محو می بینم
آسمان را بی ستاره

تیک تاک لحظه ها جاری
خنده های تلخ زاری
روزها را تاریک می بینم
چشم ها را بی نظاره

خاطراتت یادگار
چون درختی ماندگار
ریشه ها را استوار می بینم
ساقه ها را بی بهار

لشگر غم
همچو ماتم
دسته ها را تیزتاز می بینم
اسب ها را بی سوار

روزگار واپسین
جان رها و دل حزین
نفس ها را سرد می بینم
حرف ها را بی جواب

کار دنیا را ببین
در بهاری اینچنین
زندگی را سخت می بینم
لحظه ها را بی صواب
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009