آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

چقدر سخت می شکند

چقدر سست ایستاده ام
و چقدر سخت می شکند
انعکاس تاریکی روزها در چشمانم

تو گر آبی
تورا چه می شود
اگر قطره ای باشی
که در آغوش تشنه کویر فرود می آید
یا اگر بر چهره محزونی
رد اشک را بشویی
خواه آن اشک در پهنه تاریکی پنهان باشد یا نه

تو گر نوری
تورا چه می شود
اگر به جای شمع شمعدان خانه ای روشن
چراغ روشن قلبی باشی
در روزی تاریک
و چقدر سخت می شکند انعکاس تاریکی روزها در چشمانم...
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009