آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.تیرماه فراموشی

18/4
گوش كن
با تو ام من
با تو ام اكنون
با تو اي درد بي درمان
كه سراپايم گرفته بغض تو
خسته و گريان
با تو ديگر من نمي بايد بيانديشم
بي تو ديگر من چه سان خندان؟

19/4
گوش كن
حواست نيست
گشته اي پنهان
بيرون آ اندكي زين بغض بي پايان
فرهاد باش
تيشه افكن بر خواب اين كوهان
فرياد زن
تا براندازي بهت اين زندان
خوب باش و بد باش و خود را باش
تا به جو ريزي آب اين رندان

24/4
گوش كن
بر خواب رفته اي انگار
ناله كورش به گوش آمد
در سكوت دهر ناگاهان
بنگر اكنون
خاك پايت هم به هوش آمد
اين چه رسمي است؟
خواب بيداران
گويي اكنون خون ايران هم به جوش آمد
بس كه سست است
بند آزادان

من به خود گويم شما را نيز
- در غبار يأس آگاهان-
سوته دل!
بربند دل ز دلالان
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009