آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.غریبانه

سرمی زند غبار تباهی به کوچه ها
رو می کند تبار سیاهی به سینه ها
در رهگذار روز و مه و سال و سالگرد
گورها ز مرده پر شود، دلها ز کینه ها
امروز اگرچه به حکم زمانه مانده ام
فردا بیا ببین به کناری فتاده ام
واز عمر خویش به شادی سرودی نخوانده ام
خوش رفت او که دل از بند غیر خویش
بگرفت و بر قدوبالای دوست بست
دوشم به راز سخن گفت آن یار کم وفا!
کاینجا هرآنکه عاشق و رسوای اوست هست
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009