آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.در خودکار

گهگاه كه در ِ خودكار مي پرد
نگاهم به كف كلاس مي افتد و پايه هاي صندلي ها
و الا من كه فقط داشتم تخته را مي پاييدم
پس چه شد كه زير پايم مورچه زار شد؟
چه مي گويي؟
مگر نمي بيني دارم به تخته گوش مي دهم؟
باز هم پاك كنت را گم كرده اي؟
چند بار بگويم پشت سر هم ctrl + s نزن؟
ايرادي ندارد!
درستش مي كنم
فقط حواست باشد
اين بار كه مي روي دكمه shut down را فشار بده!
خوابم مي آيد!
راستي قبل خواب بگويم
يكي sms داده:
« كاش زندگي ctrl + z داشت»
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009