آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خنده بر زندگی

می توان بر زندگی خندید
می توان خشکی لب را از نگاه تشنه اش فهمید
می توان در نگاه خیره ببری شوق محبت دید
می توان خاک خانه بود و بر هوا برخاست
می توان در آسمان ابر بود و بر زمین بارید
می توان شوری چنان شیرین
از کنار سفره غم چید
می تون در میان خنده همچون شرم ساکت ماند
می توان در گرمی روزی پر از اندوه
خنده مستانه ای سرداد
می توان بر زندگی خندید
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009