آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساز شکسته

سازم شکسته بود چونان دل بی نوای مجنون
سوزم گرفته بود از رخوت و از سرما و از جنون
وقتم گذر نداشت و حرفم را اثر نبود
دلزده بودم از دیروز و از فردا و از کنون

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009