آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح دل شکنی

شرح این عاشقی و دل شکنی باید گفت
کار این بی کسی و دل زدگی باید ساخت
تیشه بر ریشه این سوختگی باید زد
دلِ آزموده به این ساختگی باید باخت
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009