آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهکده

مردم این دهکده را دغدغه نان است هنوز
ماهی رود وطن را طعمه گران است هنوز
صید امسال گرچه نگین بود به پار
فاسخ این سیطره را چاره زمان است هنوز
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009