آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخه مریم

این شاخه خشکیده مریم گواه توست
گر سرنهم بر آستن خالقم
گر ناامید به باغ و گلستان قدم نهم
این سینه گرم و آتشین پناه توست
وین شاخه خشکیده مریم گواه توست
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009