آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرنگ غم

لباس گرم می پوشم
ندای جرس در گوشم
تنها نگاه توست که می برد از هوشم
زیبای من خبرداری آیا؟
در قهر تو شرنگ غم می نوشم
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009