آوای آزاد »  شاعران » سبحان معظمی گودرزی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان بی فرجام

چقدر گردش این روزگار سنگین است
چقدر زود می گذرد این زمان نافرجام
که هرچه سعی می کنم در این کشاکش شرم
همه تلاش غلط
همه کار بی انجام
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009