آوای آزاد »  شاعران » سیمین بهبهانی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

جای پا
1325-1335
از خود گفتن ها

جای پا
1325-1335
چهره های واقعی

 1. سنگ گور
 2.  آنجا و اینجا
 3.  بازیچه
 4. آرزو
 5. موریانه ی غم
 6. سکوت سیاه
 7.  اگر دردی نباشد
 8. سه تار شکسته
 9.  نغمه ی درد
 10. آتش دامنگیر
 11. سنگ صبور
 12. گریز
 13. سودای محال
 14.  من و شب
 15. لبخند
 16. کابوس
 17. جای پا
 18.  دفتر اندیشه
 19.  نگاه تو
 20. اذان
 21.  حریر ابر
 22. شب صحرا
 23.  فریاد شکسته
 24.  لاله های سرخ
 25.  پیمان شکن
 26.  خیال منی
 27.  شمع جمع
 28.  ستاره در ساغر
 29. باز هم
 30.   ایینه ی دل
 31.  کلاه نرگس
 1. نغمه ی روسپی
 2. سرود نان
 3.  واسطه
 4.  افسانه ی زندگی
 5.  دندان مرده
 6.  جیب بر
 7.  در بسته
 8.  دیدار
 9. تسکین
 10.  نگاه آشنا
 11.  به سوی شهر
 12.  هدیه ی  نقره
 13. رقاصه
 14.  فوق العاده
 15.  معلم و شاگرد
 16.  میراث
 17. ناشناس
 18.   آغوش رنج ها
 19.   کارمند
 20. خون بها
 21.   فرشته ی  آزادی
 22.  گمشده
 23.  بستر بیماری
 24. زن در زندان طلا
 25.  ای زن
 26.  من با تو ام
 

و در پایان

 
 1. خورشید دیگر

مرمر
1341-1336
بوده ها

چلچراغ
1335-1336
با خود بودن ها

 1. افسانه ی پری
 2. نامه ی شکوفه
 3. شراب نور
 4. خورشید و شب
 5. یک دامن گل
 6. پیچک
 7. دیوانگی
 8. شب
 9. گل رؤیا
 10. برگریزان
 11. نشان پا
 12. موج خیز
 13. گل انتظار
 14. از یاد رفته
 15.  اجاق مرمر
 16. گر بوسه می خواهی
 17. شهاب طلایی
 18. شکوفه ی سحر
 19. یادگار
 20. گل کوه
 21. آتش دور
 22. این که با خود می کشم
 23. برف گران
 24. گل قاصد
 25. باغ مهتاب
 26. صد چمن لاله
 27. پونه ی وحشی
 28. ساقه ی دمیده
 29. دیبای کوه
 30. سپیدار
 31. یک سحر
 32. ننگ آشنا
 33. افسون شیطان
 34. وفادار
 35. پولاد آبدیده
 36. سجاف زرین
 37. یاد
 38. دام فریب
 39. معبد متروک
 40. بی خبری
 41. شبگرد
 42. من  و تو
 43. دورنگی
 44. عطر پرکنده
 45. ساق فریب زن
 46. آشفتگی
 47. صدف
 48. خاکستر خیال
 49. دیشب
 50. آشتی
 51. بهار بی گل
 52. توفان
 53. نازک تن
 54. خون سبز
 55. فریاد
 56. جامه ی عید
 57. نیاز
 58. در آشیان
 59. گره کور
 60. عروسک مومی
 61. گل صحرایی
 62. اندوه
 63. برای چشم هایت
 64. چوب دار
 65. رقص شیطان
 66. نامه
 67. نیمه شب
 68. ای مرد
 1. چلچراغ
 2. دل ِ آزرده
 3. گفتی که
 4. غرور
 5. یار نداری
 6. مهتاب خزان
 7. ای آشنا
 8. دختر ترنج
 9. چه عالمی دارم
 10. نگاه دار
 11. اخگر
 12. نیلوفر آبی
 13. دریا
 14. هنوز
 15. هر چند رفته ای
 16. گله
 17. آتش نهفته
 18. افسون
 19. رهگذر نغمه ساز
 20. حسود
 21. شراب
 22. خطا کن!
 23. نگاه بی گناه
 24. غبار ماه
 25. نوازش های چشمان ِ کبودش
 26. خورشید ِ در آب افتاده
 27. مشعل
 28. موج
 29. یار گسسته
 30. شور نگاه
 31. سبزه ی گمشده
 32. چشم شوم
 33. ای خوش آن روز
 34. شعله
 35. تکاپو
 36. گل یخ
 37. سایه ی دیوار
 38. عود
 39. نسیم
 40. گل خشک
 41. دیوانه پسند
 42. چرا؟
 43. غنچه ی راز
 44. آتش تمنّا
 45. سفره ی رنگین
 46. زنجیر
 47. درخت تشنه
 48. گل زهر
 49. تاریکی شب
 50. بهانه
 51. بی شکیب

 

 

  

تازه ها
1377- ...

چلچراغ
1335-1336
من و دیگران

 1. ای عشق دیر آمده ای
 2. سبز و بنفش و نارنجی
 3.  که چی ؟
 4.  از عشق وسوسه  می سازی
 5.  گفت و گو
 6.  به کاسه ی این خالی
 7. فرمان پذیر آتش باش
 8. ارهاب
 9. برای انسان این قرن
 10.  جامه داران
 11. وقتی زمانه  جوان است
 12.  آنان که خاک را
 13. گو آفتاب براید
 14. صدای تو
 15.  با قهر چه می کشی مرا
 16. با کوله ی هفتاد و هشتاد
 17.  لعنت
 18.  در طول راه
 1. هوو
 2. شب و نان
 3. پیک بهار
 4. درد نیاز
 5. فریاد می پرست
 6. مرگ ناخدا
 7. صبر کن ماه دگر
 8. فریاد
 9. با دردم ساز
 10. جواب
 11. در ‏آفتاب پشت پرچین
 12. ترانه ها

 

 

   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009